Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận của Trường ĐH Quy Nhơn

11:20, Thứ Năm, 23-5-2024

     Thông báo số 06/TB-TTr ngày 23/5/2024 kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 64/KL-TTr ngày 12/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ GDĐT về thanh tra hành cính đối với nội dung mở ngành và điều kiện bảo đảm về đội ngũ giảng viên triển khai tổ chức đào tạo của Trường ĐH Quy Nhơn

 

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác