Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP...  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xử lý...
Xem tiếp
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...  
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt...
Xem tiếp
Xử phạt công bằng và có tính đặc thù giáo dục  
(Thanh tra)- Dự thảo Nghị định (NĐ) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được đưa lên mạng đã làm "nóng" dư luận. Nhiều câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người xử phạt?Tiền xử phạt đi về đâu?...
Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP  
Ngày 25/10/2017, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đã có Công văn số 978/TTr-NV3 gửi các Sở giáo dục và đào tạo đề nghị các Sở có báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của...
Xem tiếp