Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Xử phạt công bằng và có tính đặc thù giáo dục  
(Thanh tra)- Dự thảo Nghị định (NĐ) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được đưa lên mạng đã làm "nóng" dư luận. Nhiều câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người xử phạt?Tiền xử phạt đi về đâu?...
Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP  
Ngày 25/10/2017, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đã có Công văn số 978/TTr-NV3 gửi các Sở giáo dục và đào tạo đề nghị các Sở có báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của...
Xem tiếp
Rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị...  
Ngày 22/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 138/2013/NĐ-CP). Qua gần 05 năm triển khai thực hiện công tác...
Xem tiếp
Báo cáo kết quả thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...  
Thực hiện chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao chủ trì thao mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013...
Xem tiếp