Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Phạt 78 cơ sở giáo dục đại học vi phạm trong tuyển sinh 2021  
Thanh tra Bộ GD-ĐT đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 78 cơ sở giáo dục đại học có hành vi vi phạm trong công tác tuyển sinh đại học năm 2021, bao gồm tuyển vượt chỉ tiêu, tuyển không đúng với đề...
Xem tiếp
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP...  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xử lý...
Xem tiếp
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...  
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt...
Xem tiếp
Xử phạt công bằng và có tính đặc thù giáo dục  
(Thanh tra)- Dự thảo Nghị định (NĐ) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được đưa lên mạng đã làm "nóng" dư luận. Nhiều câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người xử phạt?Tiền xử phạt đi về đâu?...
Xem tiếp