Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học khu...  
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 16/11/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr về việc Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên do tình...
Xem tiếp
Hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19...  
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 26/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các...
Xem tiếp
Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học  
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Năm học 2020 -2021: Chấm dứt tình trạng Sở GD&ĐT không có thanh tra...  
GD&TĐ - Sáng 9/10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020 - 2021. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dự và chỉ...
Xem tiếp