Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Kết luận thanh tra hành chính Trường Đại học Cần Thơ  
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTr ngày 30/3/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Thanh tra hành chính Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trường), từ ngày 06/4/2023 đến...
Xem tiếp
Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo...  
Ngày 04/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa năm 2019 và năm 2020.
Xem tiếp
Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên  
Ngày 25/8/2017, tại Nha Trang, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự...
Xem tiếp
Kết luận thanh tra về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và...  
Thực hiện Quyết định thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 03/11/2016, Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 11/11/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng...
Xem tiếp