Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên  
Ngày 25/8/2017, tại Nha Trang, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự...
Xem tiếp
Kết luận thanh tra về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và...  
Thực hiện Quyết định thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 03/11/2016, Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 11/11/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng...
Xem tiếp
"Lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Học viện Khoa học xã hội phản hồi kết luận...  
Dân trí Vừa qua, Thanh tra Bộ GD&ĐT có kết luận thanh tra tại Học viện Khoa học Xã hội, trong đó nêu một số sai phạm nghiêm trọng về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gây xôn xao dư luận. Dân trí đã...
Xem tiếp
Thông báo Kết luận thanh tra Công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo,...  
Ngày 26/9/2019, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 109/KL-TTr về công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học các khóa...
Xem tiếp