Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Triệu tập Hội nghị quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và tập huấn công tác thanh tra, TCD, GQKN, GQTC năm 2019

0:0, Thứ Sáu, 22-11-2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo năm 2019 của Bộ GDĐT như sau:

1. Mục đích

- Quán triệt và triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham gia các đoàn giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GDĐT.

  2. Thành phần

 Các đại học, trường đại học trực thuộc: mỗi đơn vị 02 người, gồm 01 Lãnh đạo và 01 cán bộ phòng Thanh tra.

  3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tập huấn: Đón đại biểu tại Tản Đà Spa Resort từ 14h00 ngày 28/11/2019; Khai mạc vào hồi 8:00 và kết thúc vào hồi 17h00 ngày 29/11/2019.

- Địa điểm: tại Tản Đà Spa Resort, địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội (ĐT liên hệ: Ms. Hằng 0972.881.954).   

Các đơn vị tự bố trí kinh phí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại của đại biểu tham dự Hội nghị theo chế độ hiện hành.

(Đề nghị các đơn vị cử người và gửi Danh sách tham dự Hội nghị về Thanh tra Bộ trước ngày 25/11/2019; Thông tin liên hệ: Đ/c Ngô Đức Thắng, TTVC Phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra Bộ GDĐT; Điện thoại: 0912.577.486; Email: ndthang@moet.gov.vn).

  Trân trọng./.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác