Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trường ĐH Y dược - ĐH Huế

13:59, Thứ Sáu, 10-5-2024

Thông báo về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 456/KL-BGDĐT ngày 24/6/2022 về việc thanh tra đột xuất chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, két xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 đối với Trường ĐH Y dược – ĐH Huế.

Chi tiết tại file kèm theo

Các tin khác