Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc

10:27, Thứ Năm, 3-12-2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 26/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc dự Hội  nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 26/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc dự Hội  nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 những ngày gần đây, Bộ GDĐT thông báo như sau:

1. Hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam tại Trường Đại học Nha Trang. Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo sau.

2. Đối với Hội nghị khu vực phía Bắc tại Thành phố Thái Nguyên: Vẫn tổ chức theo Kế hoạch và Công văn số 5120/BGDĐT-TTr.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch trước, trong và kết thúc Hội nghị tại Thái Nguyên, Ban Tổ chức Hội nghị đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tuân thủ nghiêm các quy định và biện pháp chống dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện. Khi cần thêm thông tin, xin liên hệ bà Đặng Thu Thủy, điện thoại: 0903.482.379, email: dtthuy@moet.gov.vn).

 

Chi tiết tại file đính kèm

Các tin khác