Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019 - 2020

0:0, Thứ Tư, 18-9-2019

            Thực hiện Nghị Quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019, theo đó Chính phủ yêu cầu “Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung chỉ đạo triển khai năm học mới 2019 – 2020 thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học…”; căn cứ Văn bản số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2019 – 2020; phản ánh trên các phương tiện thông tin, Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị Chánh Thanh tra sở GDĐT tham mưu Giám đốc sở GDĐT triển khai công tác thanh tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

                                                                          Kính gửi:

                                                                                          - Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo;

                                                                                          - Chánh Thanh tra sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu.

 

Thực hiện Nghị Quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019, theo đó Chính phủ yêu cầu “Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung chỉ đạo triển khai năm học mới 2019 – 2020 thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học…”; căn cứ Văn bản số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2019 – 2020; phản ánh trên các phương tiện thông tin, Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị Chánh Thanh tra sở GDĐT tham mưu Giám đốc sở GDĐT triển khai công tác thanh tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

Trước mắt, cần tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Việc thanh tra, kiểm tra về thu chi cần bám sát Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 – 2020; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường bám sát Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; dạy thêm học thêm bám sát quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và các văn bản liên quan.

Công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Chánh Thanh tra sở GDĐT báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học gửi trước ngày 30/10/2019 về Thanh tra Bộ GDĐT, địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn và email của cán bộ theo dõi cụm thi đua.

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai theo tinh thần Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

 

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác