Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Kết luận thanh tra hành chính Trường Đại học Cần Thơ  
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTr ngày 30/3/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Thanh tra hành chính Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trường), từ ngày 06/4/2023 đến...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng và thanh tra, kiểm...  
Ngày 24/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với công tác quản lý chất lượng và thanh tra,...
Xem tiếp
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013...  
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 (sau đây gọi tắt là...
Xem tiếp
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT  
GD&TĐ - Từ 22/3, ông Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội đến công tác tại Thanh tra Bộ GD&ĐT với trị trí là Phó Chánh Thanh tra.
Xem tiếp