Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

10:21, Thứ Sáu, 15-5-2020

Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Thanh tra Bộ hướng dẫn Thanh tra các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục – Khoa học công nghệ Bạc Liêu như sau:

                                                       Kính gửi: 

                                                                   - Các sở giáo dục và đào tạo;

                                                                        - Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu.

Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Thanh tra Bộ hướng dẫn Thanh tra các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục – Khoa học công nghệ Bạc Liêu như sau:

1. Tham mưu Giám đốc Sở điều chỉnh kế hoạch thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trong Học kỳ II phù hợp với việc chỉ đạo hoạt động dạy và học của địa phương ; Báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra về Bộ GDĐT qua Thanh tra Bộ ngay sau khi có quyết định điều chỉnh.

2. Chế độ báo cáo về công tác thanh tra được điều chỉnh như sau:

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2019 - 2020 trước ngày 20/7/2020.

- Báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án đổi mới thanh tra giáo dục trước ngày 20/7/2020.

Báo cáo và các ý kiến phản ánh gửi về Bộ GDĐT qua Thanh tra Bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 02436.231.285; Fax: 02438.684.763; email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn và email của cán bộ theo dõi cụm thi đua).

Trân trọng./.

 

Chi tiết tại tập đính kèm

 

Các tin khác