Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thay đổi số điện thoại trực kiểm tra/thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

9:38, Thứ Bảy, 8-8-2020

Thay đổi số điện thoại trực kiểm tra/thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kính gửi:

                    - Các sở giáo dục và đạo tạo;

                    - Cục  Nhà trường – Bộ Quốc phòng

Tại Văn bản số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo số Điện thoại di động trực thanh tra thi là 0923.006757, tuy nhiên do lỗi kỹ thuật, Thanh tra xin thông báo số điện thoại di động trực đổi thành số 0867070012.

Vậy, kính báo để các đơn vị biết và triển khai.

Trân trọng./.

 

Chi tiết file

Các tin khác