Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020

14:47, Thứ Sáu, 2-10-2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

                                              Kính gửi:

                                                             - Các sở giáo dục và đào tạo;

                                                             - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Đánh giá công tác thanh tra năm học 2019- 2020 khối sở GDĐT trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Triển khai công tác thanh tra năm học 2020-2021 theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành.

2. Nội dung

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021.

- Tham luận của Sở GDĐT tại hội nghị.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào 8h00’ ngày 09/10/2020 (Thứ Sáu);

- Địa điểm: Khách sạn Halong Palaza, số 08 đường Hạ Long, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thành phần

Đại diện Lãnh đạo sở, Thanh tra sở: Mỗi sở GDĐT cử 04 người (riêng Sở GDĐT Hà Nội, Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT Thanh Hóa mỗi sở 05 người).

5. Trang phục

Cán bộ Thanh tra sở tham dự hội nghị mặc trang phục thanh tra theo quy định.

6. Kinh phí

Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tham dự hội nghị chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

 

Chi tiết tại tập kèm theo

      

Các tin khác