Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Triển khai nghiêm túc, đầy đủ thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia

10:10, Thứ Tư, 19-6-2019

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 550/TTr-NV2 về việc triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc  gia năm 2019 gửi các Giám đốc Sở GD&ĐT.

                                                                  

Quá trình tổ chức coi thi, chấm thi, cần tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra liên tục, sát sao.

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 550/TTr-NV2 về việc triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc  gia năm 2019 gửi các Giám đốc Sở GD&ĐT.

Theo đó nêu rõ: Thực hiện Văn bản số 1960/BGDĐT-TTr ngày 09/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT Quốc gia năm 2019, các Sở đã tích cực triển khai nhiều việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPTQG cho thấy một số địa phương chưa cụ thể, chưa sát sao. Để tiếp tục  triển khai có chất lượng công tác thanh tra, góp phần tổ chức tốt kỳ thi, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở GDĐT quan tâm triển khai một số nội dung:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi theo Văn bản số 1960/BGDĐT-TTr ngày 09/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019. Phổ biến, quán triệt Công điện số 274 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ đến toàn thể đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra tham gia thanh tra thi THPT Quốc gia năm 2019.

Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện chuẩn bị thi, trong đó tập trung vào một số việc như: Rà soát kĩ lực lượng tham gia thanh tra thi bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng về phẩm chất và năng lực theo yêu cầu quy trình; Tổ chức tập huấn trực tiếp, kỹ lưỡng cho các đoàn thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra (tất cả các thành viên của sở GDĐT và trường đại học phối hợp); Chỉ đạo các tổ (nhóm) thanh tra trực tiếp tại các điểm thi thanh tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ ngày 23/6/2019, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề chưa hoàn thiện (nhất là các vấn đề đã được các đoàn kiểm tra của Bộ nhắc nhở trực tiếp); tổng hợp báo cáo về Thanh tra Bộ GDĐT trước 17h00 ngày 24/6/2019.

 

Trong quá trình tổ chức coi thi, chấm thi, cần tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra liên tục, sát sao, đặc biêt quan tâm các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi; khu vực lưu giữ bảo quản đề thi, bài thi; khu vực làm phách; việc thực hiện quy trình, nghiệp vu đối với từng chủ thể tham gia tổ chức thi.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện các tình huống bất thường cần xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo về Thanh tra Bộ qua email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn để tổng hợp chung.

Đức Trí

Nguồn: Giaoducthoidai.vn

Công văn số 550/TTr-NV2 ngày 18/6/2019

Các tin khác