Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 138/2013/NĐ-CP

16:13, Thứ Tư, 9-5-2018

Ngày 22/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 138/2013/NĐ-CP). Qua gần 05 năm triển khai thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, những quy định tại Nghị định này đã bước đầu bộc lộ những bất cập như thiếu một số hành vi chưa được quy định trong Nghị định, một số hành vi đã được quy định nhưng còn chưa đảm bảo tính khả thi, thiếu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, mức xử phạt còn thấp chưa có tác dụng tích cực

                      Kính gửi:  - Các Bộ, cơ quang ngang Bộ;

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

         

Ngày 22/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 138/2013/NĐ-CP). Qua gần 05 năm triển khai thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, những quy định tại Nghị định này đã bước đầu bộc lộ những bất cập như thiếu một số hành vi chưa được quy định trong Nghị định, một số hành vi đã được quy định nhưng còn chưa đảm bảo tính khả thi, thiếu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, mức xử phạt còn thấp chưa có tác dụng tích cực.

Để có thể đánh giá một cách toàn diện những vấn đề có liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Quý cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có báo cáo một số nội dung cụ thể sau:

1. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP và kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong các năm từ 2014 đến 2017 (số vụ vi phạm và đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, kết quả thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính vấp dụng biện pháp xử lý hành chính (nếu có); các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định.

2. Đề xuất các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, mức xử phạt trong lĩnh vực giáo dục được sửa đổi, bổ sung; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính (biểu mẫu gửi kèm theo).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/5/2018.

Trân trọng.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác