Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính

0:0, Thứ Tư, 4-7-2018

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường) rà soát, báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính từ năm 2016 đến hết ngày 31/5/2018, cụ thể:

Kính gửi:    Các đại học, học viện, trường đại học

        

 Nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường) rà soát, báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính từ năm 2016 đến hết ngày 31/5/2018, cụ thể:

  1. Thống kê các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học, đào tạo ngoài trụ sở chính do Trường đang triển khai thực hiện, nêu rõ cơ sở pháp lý, đối tác liên kết, địa điểm đặt lớp, ngành đào tạo, quy mô (mẫu phụ lục kèm theo công văn này).
  2. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai các hoạt động liên kết đào tạo theo các quy định hiện hành.

Báo cáo bằng văn bản (kèm phụ lục) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ GDĐT), theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/7/2018; bản softcopy (file mềm) gửi về địa chỉ email: nlhuong.thanhtra@moet.gov.vn.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác