Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Triển khai công tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học

0:0, Thứ Hai, 27-8-2018

Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số 3676/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2018-2019. Đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở căn cứ vào văn bản này và các văn bản liên quan, tham mưu Giám đốc sở ban hành Kế hoạch thanh tra năm học phù hợp với thực tiễn của địa phương, tổ chức thanh tra, hướng dẫn công tác kiểm tra đối với các phòng GDĐT và công tác kiểm tra nội bộ với cơ sở giáo dục theo quy định.

Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo

Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số 3676/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2018-2019. Đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở căn cứ vào văn bản này và các văn bản liên quan, tham mưu Giám đốc sở ban hành Kế hoạch thanh tra năm học phù hợp với thực tiễn của địa phương, tổ chức thanh tra, hướng dẫn công tác kiểm tra đối với các phòng GDĐT và công tác kiểm tra nội bộ với cơ sở giáo dục theo quy định.

Trước mắt, cần tập trung thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm học thêm, thu chi đầu năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Ban hành văn bản yêu cầu các phòng GDĐT tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm học thêm, thu chi kinh phí trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Việc thanh tra, kiểm tra về thu chi cần bám sát Công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ GDĐT về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018-2019.

3. Công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

4. Kịp thời phản ánh sự việc bất thường; báo cáo bằng văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 05/10/2018 qua địa chỉ: số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và email: thanhtradiaphuong@moet.gov.vn.

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai, góp phần tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường theo tinh thần Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác