Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Triệu tập Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019

16:42, Thứ Tư, 14-8-2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 đối với khối sở GDĐT trong việc thực hiện đổi mới công tác thanh tra;

- Triển khai công tác thanh tra năm học 2019-2020 theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

2. Nội dung

- Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019, đánh giá kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm;

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào 8h00’ ngày 24/8/2019 (Thứ Bảy);

- Địa điểm: Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Thành phần

Đại diện Lãnh đạo sở, Thanh tra sở: Mỗi sở GDĐT cử 04 người (riêng Sở GDĐT Hà Nội, Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT Thanh Hóa mỗi sở 05 người).

5. Trang phục

Cán bộ Thanh tra sở tham dự hội nghị mặc trang phục thanh tra theo quy định.

6. Kinh phí

Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tham dự hội nghị chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác