Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

0:0, Thứ Tư, 4-12-2019

Thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, theo đó

                      Kính gửi:

                                     - Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo;

                                     - Chánh Thanh tra sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu.

 

           Thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, theo đó, từ ngày 15/01/2020 các đơn vị không tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ  theo chương trình giáo dục thường xuyên. Để phòng ngừa tình trạng chạy đua về thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ  theo chương trình giáo dục thường xuyên trước ngày 15/01/2020, Thanh tra Bộ GDĐT yêu cầu Chánh Thanh tra sở GDĐT:

         1. Tham mưu Giám đốc sở GDĐT chỉ đạo, rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các đơn vị thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên trước ngày 15/01/2020.

         2. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ngay khi có phát hiện sai phạm và báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra gửi trước ngày 20/01/2020 về Thanh tra Bộ GDĐT, địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn và email của cán bộ theo dõi cụm thi đua.

            Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác