Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

11:56, Thứ Ba, 30-5-2017

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2016, Thanh tra Bộ xây dựng Dự thảo 2 của Thông tư Quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT), Bộ GDĐT đăng tải và xin ý kiến về Dự thảo của Thông tư.

    Ý kiến góp ý gửi về Bộ GDĐT (qua Phòng Thanh tra địa phương, Thanh tra Bộ; Địa chỉ: Phòng 302 nhà D, Cơ quan Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email:thanhtradiaphuong@moet.edu.vn)

    Trân trọng cảm ơn./.

Các tin khác