Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai kết luận thanh tra hành chính Trường Đại học Nha Trang

13:57, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 12/KL-TTr ngày 20/3/2024 thanh tra hành chính Trường Đại học Nha Trang.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác