Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kết luận thanh tra về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học Tân Tạo

15:50, Thứ Tư, 13-5-2020

Thực hiện Quyết định thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 03/11/2016, Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 11/11/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học (ĐH) Tân Tạo (Trường), Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường ĐH Tân Tạo.

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, văn bản giải trình của Trường ĐH Tân Tạo, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kết luận như sau: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Trường ĐH Tân Tạo được thành lập theo Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Trường Đại học Tân Tạo là cơ sở giáo dục ĐH tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường có trụ sở chính tại: Khu đô thị E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Theo Dự án đầu tư thành lập Trường, dự kiến đến năm 2015 Trường có 4.500 sinh viên, 320 giảng viên cơ hữu.

Trường hiện được giao đào tạo 11 ngành trình độ ĐH[1].

Tính đến tháng 11/2016, Trường có tổng số 464 sinh viên: Khoa Kinh tế: 45; Khoa Kỹ thuật: 6; Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ: 9; Khoa Công nghệ sinh học: 16; Khoa Y: 388 (khóa 2013-2019: 39, khóa 2014-2020: 105, khóa 2015-2021: 149, khóa 2016-2022: 95).

 

(Chi tiết tại tập đính kèm)

Các tin khác