Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên

15:52, Thứ Tư, 13-5-2020

Ngày 25/8/2017, tại Nha Trang, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Hoàng Thái Dương - Ủy viên BCS đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ TCCB TTCP; đ/c Nguyễn Hồng Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ TTCP, Vụ trưởng, giám đốc BQLCDA hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra, cùng toàn thể các đ/c đảng viên Trung tâm.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; chỉ ra những mặt đã làm được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào Báo cáo chính trị.
 
Theo đó mặc dù chi bộ Trung tâm mới thành lập từ 2015, nhưng đã có nhiều cố gắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phát huy vai trò từng đảng viên, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, triển khai nghiêm túc việc quán triệt, học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Chi bộ luôn coi trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; thường xuyên quán triệt đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế, quy định của Trung tâm, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật nhà nước. Kết quả các năm chi bộ đều được Đảng ủy TTCP đánh giá xếp loại “chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Đại hội đã chỉ ra chi bộ còn một số tồn tại, đó là: việc cụ thể đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị còn chưa kịp thời; việc tự kiểm tra để đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết chưa được chú trọng; chế độ thông tin báo cáo với Đảng ủy cấp trên đôi khi còn chưa đảm bảo qui định; trong các buổi sinh hoạt chi bộ các ý kiến phát biểu còn ít, việc sinh hoạt theo chuyên đề còn bị động, chưa thực sự sáng tạo.
 
IMG_8950.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thái Dương - Ủy viên BCS đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ TCCB TTCP đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Chi ủy, Ban lãnh đạo, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các đ/c đảng viên và toàn thể CBVCNLĐ, Chi bộ và Trung tâm sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Đại hội đã sáng suốt bầu đ/c Nguyễn Viết Thạch - Giám đốc Trung tâm tiếp tục làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 100% đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

Các tin khác