Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo Kết luận thanh tra Công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực

15:45, Thứ Tư, 13-5-2020

Ngày 26/9/2019, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 109/KL-TTr về công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học các khóa tuyển sinh năm 2013, năm 2014 của Trường Đại học Điện lực. Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 28 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GDĐT thông báo Kết luận thanh tra như sau:

Ngày 26/9/2019, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 109/KL-TTr về công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học các khóa tuyển sinh năm 2013, năm 2014 của Trường Đại học Điện lực.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 28 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GDĐT thông báo Kết luận thanh tra như sau:

Trường Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Quá trình xây dựng và phát triển, Trường đã xây dựng được đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ cao, đảm bảo điều kiện về đào tạo; đã quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và các quy định hiện hành. Trường có chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đảm bảo khối lượng đào tạo theo quy định;

Quá trình tổ chức tuyển sinh, đào tạo của Trường còn nhiều thiếu sót, sai phạm đã được Bộ Công thương kết luận tại Kết luận thanh tra số 8674/KL-BCT ngày 16/9/2016.

Thời gian vừa qua, Bộ GDĐT nhận được đơn thư, báo chí phản ánh về việc: “Hàng trăm sinh viên Trường ĐHĐL bị nghi nâng điểm”, “Sinh viên có điểm đầu vào dưới điểm trúng tuyển nhưng vẫn được theo học và xét tốt nghiệp”.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra nhận được một số đơn thư phản ánh về các vấn đề liên quan đến việc nâng điểm thi bài thi học phần, điểm thi đầu vào của các khóa 2013, 2014; công tác tổ chức cán bộ; tài chính… của Trường. Thanh tra Bộ GDĐT đã làm việc với Thanh tra Bộ Công thương và chuyển nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương đến Thanh tra Bộ Công thương để xem xét, giải quyết. Thanh tra Bộ GDĐT thực hiện thanh tra nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GDĐT, cụ thể là công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học các khóa tuyển sinh năm 2013, năm 2014 của Trường ĐHĐL theo Quyết định số 125/QĐ-TTr ngày 12/7/2019 của Chánh Thanh tra Bộ GDĐT.

Căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được, kết quả kiểm tra, rà soát ngẫu nhiên cho thấy trong quá trình tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng trình độ đại học đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, Trường còn một số thiếu sót, sai phạm dưới đây:

1. Về công tác tuyển sinh

a) Tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2013 vượt chỉ tiêu được Bộ GDĐT thông báo là 43,4%; năm 2014 vượt chỉ tiêu được Bộ GDĐT thông báo là 12,2%.

b) Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và dân dụng năm 2013 cho thấy: Có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo Thông báo số 1201/TB-ĐHĐL ngày 9/8/2013 và số 1466/TB-ĐHĐL ngày 12/9/2013 của Trường (trong đó có 47 sinh viên được ghi chú là dạng đào tạo theo nhu cầu xã hội), 7 sinh viên không có dữ liệu điểm xét tuyển.

c) Tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18, sinh viên chuyển trường không cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GDĐT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ GDĐT.  

d) Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục Đại học.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, các thành viên thuộc Hội đồng tuyển sinh năm 2013, 2014; Trưởng phòng Đào tạo và Phó trưởng phòng đào tạo phụ trách mảng tuyển sinh năm 2013, 2014 và tham mưu tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

2. Về tổ chức, quản lý đào tạo

a) Quy định đào tạo của Trường ban hành theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHĐL-ĐT ngày 11/9/2009 quy định việc sinh viên học dự thính là trái với Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận.

b) Có sự mất cân đối trong phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ - Tự động hóa, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm. Một số giảng viên có số giờ giảng trong năm vượt mức giờ chuẩn cho giảng viên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ GDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, vi phạm quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

c) Trước học kỳ 2 năm học 2017-2018, Trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ Khoa/Bộ môn và đưa về chấm; từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 tổ chức chấm chung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi. Có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm hoặc đánh dấu bài. Kiểm tra ngẫu nhiên các túi bài thi của sinh viên khoa Điều khiển và Tự động hóa tuyển sinh năm 2013 và 2014 môn Điều khiển logic và PLC1: Các túi 14549; 16128; 16130; 17222: bài thi chỉ có 1 chữ ký của CB chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu (4 túi). Các túi 14757; 16131; 17223: bài thi chỉ có 1 chữ ký của CB chấm thi 2, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu (3 túi); môn Lý thuyết mạch 2: Các túi 4657; 4660; 4662; 4664; 6043: bài thi chỉ có 1 chữ ký của CB chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu. Có 30 bài thi có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi từ điểm thấp lên điểm cao, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm chấm chi tiết cho từng câu.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trong việc ban hành quy định đào tạo của Trường thuộc về đơn vị tham mưu xây dựng: Phòng Đào tạo, trách nhiệm liên đới của Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Hiệu trưởng theo từng thời kỳ.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, đặc biệt là việc ra đề, chấm thi, nâng điểm bài thi học phần trước hết thuộc về cán bộ, chuyên viên các phòng: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển – Tự động hóa; Phó hiệu trưởng phụ trách mảng đào tạo đại học chính quy và Hiệu trưởng của Trường ĐHĐL theo từng thời kỳ.

Liên quan đến phản ánh về một số bài thi có dấu hiệu nâng điểm, ngày 04/3/2019, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL có Quyết định số 217/QĐ-ĐHĐL thành lập tổ rà soát công tác chấm thi học kỳ I năm học 2018 – 2019 và năm học 2017 – 2018 của Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Tổ rà soát đã thực hiện rà soát và có Tờ trình về việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Ngày 26/8/2019, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL có Quyết định số 1095/QĐ-ĐHĐL thi hành kỷ luật viên chức Vũ Duy Thuận, nguyên trưởng Khoa Điều khiển và Tự động hóa bằng hình thức khiển trách và đồng ý theo nguyện vọng chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ Năng lượng; ngày 29/8/2019, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL có Quyết định số 1116/QĐ-ĐHĐL thi hành kỷ luật viên chức Vũ Văn Định, nguyên trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng bằng hình thức khiển trách do hết nhiệm kỳ nên Trường không xem xét bổ nhiệm lại và chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ thông tin. Tuy nhiên việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ, giảng viên khác có liên quan còn chậm dẫn đến phát sinh đơn thư, báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

3. Về quản lý văn bằng

a) Quy chế công tác in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường ban hành theo Quyết định số 951/QĐ-ĐHĐL ngày 08/9/2015 chưa được bổ sung, sửa đổi theo Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT.

b) Mẫu phôi văn bằng chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

c) Sổ gốc cấp phát văn bằng chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT. Số vào sổ gốc cấp văn bằng chưa đúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT. Việc ghi chép, sửa chữa trong sổ gốc văn bằng chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

d) Chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hủy bỏ phôi văn bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

đ) Chưa thực hiện việc công bố công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ của Trường trên trang thông tin điện tử của Trường theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 29 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trong công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về cán bộ, chuyên viên  Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phó hiệu trưởng phụ trách văn bằng; Hiệu trưởng của Trường ĐHĐL theo từng thời kỳ.

Từ những thiếu sót, sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, cụ thể như sau:

1. Đối với Trường Đại học Điện lực

Có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra, trong đó tập trung vào các nội dung:

a) Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của Trường: Quy định về đào tạo, Quy định về ra đề coi, chấm thi; Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ... theo đúng quy định hiện hành về đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ của Bộ GDĐT.

b) Rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013 và 2014 tất cả các ngành đào tạo của Trường, lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của Trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường được Trường tiếp nhận không đúng quy định; đánh giá tình trạng hiện tại (còn học, đã tốt nghiệp) của các danh sách trên, đề xuất phương án xử lý, trường hợp không đúng quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định gửi về Vụ Giáo dục Đại học và Thanh tra Bộ GDĐT trước ngày 30/11/2019.

c) Rà soát, đánh giá quá trình đào tạo và kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm, xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ gửi về Vụ Giáo dục Đại học và Thanh tra Bộ GDĐT trước 30/11/2019.

d) Thực hiện in, quản lý phôi văn bằng theo đúng quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT. Đặc biệt là mẫu phôi văn bằng, sổ gốc cấp phát văn bằng và thực hiện công bố công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ của Trường trên trang thông tin điện tử của Trường.

đ) Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra; báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GDĐT trước ngày 30/11/2019.

2. Đối với Bộ Công Thương

Phối hợp với Bộ GDĐT trong việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công Thương theo đúng quy định của Luật giáo dục đại học và Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Trước mắt tập trung:

a) Chỉ đạo Trường xử lý dứt điểm những thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014; chỉ đạo Trường thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện Kết luận thanh tra.

b) Kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương có liên quan đến thiếu sót, sai phạm (nếu có) của Trường ĐHĐL.

c) Kiện toàn tổ chức của Trường ĐHĐL theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

3. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Giao Vụ Giáo dục đại học chủ trì hướng dẫn Trường ĐHĐL rà soát và xử lý dứt điểm đối với những sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2013, năm 2014 của Trường dưới điểm chuẩn, sai đối tượng, chuyển trường không đúng quy định.

b) Giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hướng dẫn Trường ĐHĐL thực hiện in, quản lý, sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường theo đúng quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT.

c) Giao Thanh tra theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra của Trường ĐHĐL theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện Kết luận thanh tra.

 

Chi tiết tại tập kèm theo