Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai Kết luận thanh tra hành chính Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

13:59, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 07/KL-TTr ngày 27/02/2024 thanh tra hành chính Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Nội dung toàn bộ Kết luận số 07/KL-TTr ngày 27/02/2024 tại tập đính kèm

Các tin khác