Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết thúc theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra hành chính Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

13:58, Thứ Sáu, 10-5-2024

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 1130/KL-BGDĐT ngày 25/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thanh tra hành chính Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác