Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai Kết luận thanh tra Trường ĐH Trưng Vương

14:0, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 03/KL-TTr ngày 25/01/2024 thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường ĐH Trưng Vương

Nội dung toàn bộ Kết luận số 03/KL-TTr ngày 25/01/2024 tại tập đính kèm

Kết luận số 03/KL-TTr

Các tin khác