Hội nghị tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017 | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 03/05/17

Hội nghị tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017

Tệp đính kèm: 1797BGD.pdf

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

     Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, cụ thể như sau:

     1. Mục đích

     a) Thống nhất nhận thức về đổi mới kỳ thi THPT quốc gia và cách thức tổ chức thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cho các sở GDĐT, Cục Nhà trường.

    b) Nâng cao trách nhiệm và kỹ năng thanh tra cho cán bộ thanh tra, kiểm tra các sở GDĐT, Cục Nhà trường.

    2. Nội dung

    a) Giới thiệu một số điểm mới  về quy chế thi THPT quốc gia năm 2017;

    b) Hướng dẫn cách thức tổ chức, phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2017;

     c) Làm rõ nội dung thanh tra thi theo Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

     d) Kỹ năng thanh tra thi; các thức xử lý các vấn đề, tình huống trong quá trình thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia

     3. Thời gian và địa điểm

      - 1,5 ngày, khai mạc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2017.

      - Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, số 256 đường Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

    4. Thành phần và số lượng đại biểu

     Mỗi đơn vị cử 04 người (Đại diện lãnh đạo sở và Thanh tra sở). Các Sở GDĐT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa  mỗi sở GDĐT cử  06 người.

     5. Kinh phí

Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.