Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019 -2020...  
Thực hiện Công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề...
Xem tiếp
Năm học 2020 -2021: Chấm dứt tình trạng Sở GD&ĐT không có thanh tra...  
GD&TĐ - Sáng 9/10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020 - 2021. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dự và chỉ...
Xem tiếp
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020  

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Xem tiếp