Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024  
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số...
Xem tiếp
Phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp...  
Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Xem tiếp
Thanh tra cần làm tốt vai trò 'bà đỡ' cho đổi mới giáo dục  
GD&TĐ - Chiều 10/1, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 về công tác thanh tra.
Xem tiếp