Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo...  
Ngày 04/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Hóa năm 2019 và năm 2020.
Xem tiếp
Kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham...  
Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn tại Công văn số 3815/BGDĐT-TTr ngày 06/9/2021...
Xem tiếp
Kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021  
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, căn cứ Kế...
Xem tiếp