Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 21/01/16

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Tệp đính kèm: Duthao15.01.2016.doc

Thi, xét tuyển, xét tốt nghiệp, làm luận văn, luận án là những hoạt động quan trọng trong việc thực hiện chương trình giáo dục. Vì vậy, việc thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung này nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, đạt mục đích đề ra là rất cần thiết.

Ngày 16/10/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi. Sau 9 năm đi vào cuộc sống, Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT cần được thay thế bằng văn bản mới để phù hợp với các quy định mới của Luật Thanh tra 2010; Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động thanh tra thi được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT, có bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề như: Bổ sung phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, kinh phí; làm rõ nội dung thanh tra (từ Điều 6 đến Điều 15); bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, nhất là đối với thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học….

Văn bản khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thanh tra thi, xét trong các cơ sở giáo dục, tổ chức thanh tra giáo dục, đảm bảo kỷ cương trong hoạt động thi, xét theo tinh thần đổi mới giáo dục, đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá là khâu đột phá. Vì vậy, để đảm bảo tính phù hợp và khả thi, trân trọng đề nghị các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và cá nhân  trong và ngoài nước góp ý hoàn thiện Dự thảo. Văn bản góp ý xin được gửi về Bộ GDĐT (bằng văn bản, fax hoặc email) qua địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại 04.38682136, Fax: 04.38693145, Email: thanhtra@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.