Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thanh tra công tác phúc khảo bài thi THPTQG năm 2019

0:0, Thứ Tư, 24-7-2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thanh tra công tác phúc khảo bài thi THPTQG như sau:

       Kính gửi:

                          - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

                          - Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018, Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Văn bản số 1960/BGDĐT-TTr ngày 09/5/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPTQG năm 2019, Bộ GDĐT hướng dẫn việc thanh tra công tác phúc khảo bài thi THPTQG như sau: 

Sở GDĐT thành lập Đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi THPTQG năm 2019 của Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì.

- Nội dung: Thanh tra công tác phúc khảo bài thi tự luận và công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

- Thành phần, số lượng: Có ít nhất 3 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên là cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thuộc đơn vị phối hợp tổ chức thi.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác