Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai kết luận thanh tra đối với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

13:54, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 11/KL-TTr ngày 08/3/2024 thanh tra việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học và các điều kiện bảo dảm ngành đào tạo đối với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác