Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai kết luận thanh tra tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

13:57, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 08/KL-TTr ngày 08/3/2024 thanh tra việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học và các điều kiện bảo dảm ngành đào tạo đối với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác