Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019

15:58, Thứ Sáu, 12-4-2019

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-BGDĐT ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, Bộ GDĐT triệu tập đại biểu tham gia như sau:

Kính gửi:     - Các sở giáo dục và đào tạo; sở giáo dục, khoa học và công nghệ;

                    - Các trường đại học, học viện.

 

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-BGDĐT ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, Bộ GDĐT triệu tập đại biểu tham gia như sau:

1. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại liên hệ: 0942.70.74.75.

2. Thời gian: Ngày 22/4/2019 (thứ Hai), khai mạc lúc 08h00’.

3. Thành phần

- Các sở GDĐT; sở giáo dục, khoa học và công nghệ cử 02 đại biểu: Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Thanh tra sở. Riêng các Sở GDĐT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, mỗi Sở cử 04 đại biểu;

- Các trường đại học, học viện trong danh sách kèm theo, mỗi đơn vị cử 01 đại biểu: Lãnh đạo đơn vị hoặc lãnh đạo phòng/ban thanh tra nội bộ.

4. Kinh phí

Chế độ công tác phí của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết liên hệ Ông Lê Thanh Đạm, Thanh tra Bộ GDĐT, số điện thoại: 0984.282.171, địa chỉ email: ltdam@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác