Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra

14:20, Thứ Hai, 26-11-2018

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra cho các sở giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra cho các sở giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra một số chuyên đề cho cán bộ Thanh tra sở GDĐT, nhằm tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nội dung

- Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục.

- Kỹ năng tổ chức hoạt động thanh tra đối với một số nội dung hiện đang vướng mắc trong thực tiễn: Phối hợp tổ chức thanh tra hành chính đối với đơn vị thuộc quản lý của UBND cấp huyện; tổ chức thanh tra một số vấn đề nóng, bức xúc dư luận xã hội trong năm học 2018 - 2019…

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động thanh tra giáo dục.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00’ ngày 29/11/2018 (thứ Năm);

- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Hồ Tây, số 43, đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 08047772 – 08047642.

4. Thành phần

Đại diện Lãnh đạo và công chức Thanh tra sở GDĐT, mỗi sở 03 đại biểu.

5. Yêu cầu

Đại biểu tham dự hội nghị mang theo máy tính xách tay có khả năng kết nối Internet; mặc trang phục thanh tra theo quy định.

6. Kinh phí

Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tham dự hội nghị chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

(Chi tiết tại tập đính kèm)

Các tin khác