Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2018

0:0, Thứ Năm, 3-5-2018

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, cụ thể như sau:

Kính gửi:

 

 

 

    - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

    - Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Thống nhất nhận thức về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

- Nâng cao trách nhiệm và kỹ năng thanh tra cho cán bộ thanh tra, kiểm tra các sở GDĐT, Cục Nhà trường.

2. Nội dung

- Hướng dẫn cách thức tổ chức thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2018;

- Một số điểm cần lưu ý trong Quy chế thi THPT quốc gia; việc phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thảo luận, trao đổi nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày (Thứ 6, ngày 11/ 5/ 2018), khai mạc lúc 8h00'.

- Địa điểm: Đoàn An Điều dưỡng 198, số 2B Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4. Thành phần

- Mỗi sở GDĐT cử 04 người (Đại diện lãnh đạo sở, Thanh tra sở, cộng tác viên thanh tra sở);

- Cục Nhà trường cử 02 người.

5. Kinh phí

Chi phí ăn, ở đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tham dự hội nghị tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

       Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Hường, Thanh tra Bộ GDĐT, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại: 0962390355, email: tthuong@moet.gov.vn; Ông Nguyễn Thành Đạt, điện thoại: 0943248456; 0969191817.

 

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác