Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017-2018

8:39, Thứ Sáu, 7-9-2018

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tổng kết công tác thanh tra năm học 2017-2018 đối với khối sở GDĐT trong việc thực hiện đổi mới công tác thanh tra;

- Triển khai công tác thanh tra năm học 2018-2019 theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

2. Nội dung

- Tổng kết công tác thanh tra năm học 2017-2018, đánh giá kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm;

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2018-2019.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00’ ngày 14/9/2018 (Thứ 6);

- Địa điểm: Khách sạn KAYA, số 238 Hùng Vương, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573.819.999.

4. Thành phần

Đại diện Lãnh đạo sở, Thanh tra sở: Mỗi sở GDĐT cử 04 người (Sở GDĐT Hà Nội, Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh và các sở GDĐT có số lượng cộng tác viên thanh tra lớn, có thể cử thêm từ 1 đến 2 đại biểu).

5. Trang phục

Cán bộ Thanh tra sở tham dự hội nghị mặc trang phục thanh tra theo quy định.

6. Kinh phí

Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tham dự hội nghị chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác