Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

14:6, Thứ Sáu, 3-5-2024

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác