Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kết luận thanh tra hành chính Trường Đại học Cần Thơ

14:1, Thứ Sáu, 10-5-2024

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTr ngày 30/3/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Thanh tra hành chính Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trường), từ ngày 06/4/2023 đến ngày 06/6/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường.

Xét Báo cáo số 15/BC-ĐTTr ngày 22/6/2023 của Đoàn thanh tra về kết quả Thanh tra hành chính Trường và ý kiến giải trình của Trường tại Công văn số 1386/ĐHCT-PTTPC ngày 20/4/2023 về việc bổ sung thông tin, tài liệu cho Đoàn thanh tra hành chính của Bộ GDĐT, Công văn số 2303/ĐHCT-TTPC ngày 23/6/2023 của Trường về việc giải trình cho Biên bản số 08/BB-VPHC ngày 20/6/2023, Chánh Thanh tra kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

I. Vị trí, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy mô đào tạo

1. Trường thuộc Bộ GDĐT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Địa chỉ trụ sở của Trường: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cùng 07 địa chỉ khác tại TP Cần Thơ và 3 tỉnh (Hậu Giang, Sóc Trăng và Kon Tum): (1) Khu I, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; (2) Khu III, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; (3) Nhà cộng đồng An Bình, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; (4) Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Thủy sản công nghệ cao, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ; (5) Khu Hòa An, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; (6) Trại Thực nghiệm Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; (7) Khu Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác