Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT

9:15, Thứ Ba, 23-4-2019

 

Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 5582/QĐ-BGD ĐT ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thanh tra Bộ GDĐT tiến hành xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học. Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo bằng văn bản một số nội dung sau (theo đề cương đính kèm):

 Kính gửi: Đại học, Học viện, các trường đại học

Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 5582/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thanh tra Bộ GDĐT tiến hành xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học. Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo bằng văn bản một số nội dung sau (theo đề cương đính kèm):

1. Tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT từ năm 2013 đến nay: việc thành lập Phòng/Ban thanh tra nội bộ, cán bộ làm công tác thanh tra; việc thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ; việc giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân.

2. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác thanh tra nội bộ; một số đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT để đảm bảo hiệu quả và chất lượng của công tác thanh tra nội bộ trong bối cảnh tăng cường tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/5/2019; bản softcopy (file mềm) gửi về địa chỉ email: ltdam@moet.gov.vn. Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Ông Lê Thanh Đạm, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0984282171.

Chi tiết tại tập kèm theo

 

Các tin khác