Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống bạo lực học đường

0:0, Thứ Ba, 2-4-2019

Trong thời gian gần đây, qua phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng cho thấy tình trạng bạo lực học đường xảy ra tại một số trường học, địa phương ngày càng phức tạp, gây dư luận bức xúc trong xã hội.

         

Kính gửi: Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian gần đây, qua phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng cho thấy tình trạng bạo lực học đường xảy ra tại một số trường học, địa phương ngày càng phức tạp, gây dư luận bức xúc trong xã hội.

 Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong nhà trường, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra Sở GDĐT triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp tình hình bạo lực học đường và kết quả xử lý (nếu có) trong các trường học trên địa bàn tỉnh, thành phố từ đầu năm học 2018-2019 đến nay.

2. Tiếp tục tham mưu giám đốc Sở GDĐT hướng dẫn các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an lành, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Công văn số 1266/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 25/4/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và Công văn số 5812/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường các văn bản liên quan.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống bạo lực trong các nhà trường trên địa bàn quản lý và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

4. Báo cáo kết quả rà soát, thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống bạo lực học đường gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 30/4/2019 qua địa chỉ: Thanh tra Bộ GDĐT, số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đồng thời gửi vào hộp thư: thanhtradiaphuong@moet.gov.vn và hộp thư điện tử của cán bộ theo dõi cụm thi đua.

            Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác