Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai Kết luận thanh tra Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung

14:36, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 19/KL-TTr ngày 20/3/2024 thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác