Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam)

13:54, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 18/KL-TTr ngày 24/4/2024 thanh tra việc tliên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam)

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác