Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Báo cáo kết quả thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

0:0, Thứ Năm, 26-10-2017

Thực hiện chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao chủ trì thao mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục dục. Để có cơ sở tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở GDĐT:

Kính gửi:  Các Sở giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao chủ trì thao mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục dục. Để có cơ sở tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở GDĐT:

1. Báo cáo kết quả thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP trên địa bàn trong thời gian từ năm 2014 đến nay (số tiền xử phạt, các hành vi vi phạm điển hình, đối tượng xử phạt,...).

2. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP (cụ thể từng điều, khoản, điểm, hành vi mới, chuẩn hóa hành vi, mức phạt….).

Báo cáo kết quả và đề xuất của các Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 04/11/2017, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, email: nttung@moet.edu.vn; điện thoại 0939658811.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác