Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học

14:24, Thứ Sáu, 27-11-2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội  nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, cụ thể như sau:

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội  nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điểm
  1. Đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc

- Thời gian: 01 ngày; từ 08h00 ngày 07/12/2020 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza, số 668 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam.

- Thời gian: 01 ngày, từ 08h00 ngày 11/12/2020 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  1. Thành phần

Mỗi cơ sở giáo dục đại học cử 02 đại biểu (Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học và 01 Trưởng phòng/ban/phụ trách Thanh tra). Danh sách đại biểu dự theo khu vực nêu tại mục 1 gửi về Thanh tra Bộ qua địa chỉ email: dtthuy@moet.gov.vn trước ngày 02/12/2020 để tổng hợp chung.

  1. Kinh phí

Đơn vị cử đại biểu dự tập huấn thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

 

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác