Truy cập nội dung luôn

Tài liệu HDSD phần mềm quản lý thanh tra

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hội nghị tập huấn công tác thanh tra cho các sở giáo dục và đào tạo

1. Danh sách tài khoản cho các sở giáo dục và đào tạo (Đính kèm file danh sách)

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thanh tra (Đính kèm tài liệu HDSD)