Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

10:44, Thứ Sáu, 25-6-2021

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với 20 Sở GDĐT theo Quyết định số 1953/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2021.

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo)

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với 20 Sở GDĐT theo Quyết định số 1953/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2021.

Để hoạt động kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT:

1. Chuẩn bị báo cáo theo đề cương (gửi kèm), nội dung làm việc và bố trí làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT.

        Kế hoạch kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra thống nhất với Sở GDĐT.

2. Tạo điều kiện, đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế cho các đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT làm nhiệm vụ. Trường hợp vì lý do đặc biệt, đề nghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GDĐT.

Trân trọng./.       

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác