news1

Triệu tập Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

VIDEO HOẠT ĐỘNG

CÔNG BÁO - THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI