Truy cập nội dung luôn

TIN TỨC

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

05/10/2017 04:10

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về nguyên tắc hoạt động thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra nhà nước; hoạt động thanh tra; thanh tra lại; quản lý nhà nước về công tác thanh tra; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm công tác thanh tra; xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra.

Xem chi tiết

Luật Thanh tra

05/10/2017 04:02

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Xem chi tiết

Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

29/05/2017 07:42

Ngày 27/4 tại trụ sở cơ quan TTCP, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra họp phiên thứ II ...

Xem chi tiết

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua số III

29/05/2017 07:48

Ngày 31/3, Khối thi đua số III của TTCP tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2017. Tham dự có đại diện...

Xem chi tiết