Truy cập nội dung luôn

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua số III

Ngày 31/3, Khối thi đua số III của TTCP tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2017. Tham dự có đại diện...

Ngày 31/3, Khối thi đua số III của TTCP tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2017. Tham dự có đại diện...