Truy cập nội dung luôn

Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

Ngày 27/4 tại trụ sở cơ quan TTCP, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra họp phiên thứ II ...

Ngày 27/4 tại trụ sở cơ quan TTCP, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra họp phiên thứ II ...